1. Interfaţa AutoCAD 2008

1. Interfaţa AutoCAD 2008

Interfaţa

Bara de titlu conţine numele aplicaţiei şi numele documentului deschis. În partea dreaptă sunt aşezate butoanele
de minimizare, de restabilire/maximizare a dimensiunilor anterioare şi de închidere a ferestrei.

Bara de meniuri desfăşurabile oferă accesul la comenzile şi opţiunile programului.

Săgeata ► deschide un meniu în cascadă adiţional.

Punctele de suspensie … indică apariţia unei casete de dialog.

Semnul de validare √ comută între stările activ/inactiv.

Barele de instrumente sunt seturi de butoane de apel ale comenzilor. La lansarea AutoCAD-ului apare implicit un set iniţial de instrumente, care poate fi eventual modificat, având la dispoziţie 17 bare de instrumente suplimentare. Lista barelor disponibile apare la clic-dreapta pe oricare buton afişat.

Bara -standard specifică mai multor aplicaţii din mediul WINDOWS, conţine şi comenzi proprii AutoCAD.

Bara de proprietăţi ale obiectului conţine butoane şi liste de control şi modificare ale proprietăţilor obiectelor şi anume: straturile, culorile, tipurile de linii şi grosimile lor.

Zona de desenare este destinată nemijlocit desenării. În interiorul acestei zone se află pictograma axelor de coordonate (UCS Icon-ul) ce indică orientarea curentă a axelor.

Zona de comandă permite "dialogul” utilizatorului cu calculatorul. Comanda lansată apare în linia de comandă, urmată de opţiunile respective.

Bara de stare afişează a coordonatele cursorului şi butoanele de activare a modurilor de desenare – Snap, Grid, Ortho,Osnap, etc.

Cursorul indică poziţia mouse-ului. Îşi schimbă forma în dependenţă de acţiunea care se execută şi locul de pe ecran.

  Aspectul cursorului:


În zona de desenare

La lansarea comenzilor de desenare

La activarea comenzilor de editare

La introducerea textului

În afara zonei de desenare


Imprimare