2. Straturi (Layer-e)

2. Straturi (Layer-e)

         Una dintre facilităţile AutoCAD este organizarea desenului pe layer-e (straturi), similare cu foile transparente. Fiecare layer poate conţine un anumit tip de linie de o anumită grosime. Culorile diferite care pot fi atribuite diferitelor layer-e, posibilitatea de înlaturare temporară a unor layer-e uşurează procesul de citire a desenelor.

Crearea şi modificarea layer- elor se efectuează prin intermediul casetei de dialog Layer Properties Manager.

Fiecare layer creat posedă un şir de proprietăţi care pot fi modificate în fereastra centrală prin clic‑stânga pe proprietatea respectivă şi alegerea variantei dorite din caseta ce apare.

Proprietăţile ce pot fi atribuite stratului sunt:

-  numele stratului (Name); se tastează şi poate conţine până la 255 de caractere (sunt admise spaţiile şi diverse tipuri de litere).

-  culoarea (Color); din caseta Select colours  poate fi aleasă culoarea dorită din trei palete: culori. Programul furnizează în total 256 de culori.

-  tipul de linie (Linetype), se alege din caseta de dialog Select Linetype. În caz că tipul de linie necesar lipseşte din casetă, prin butonul Load se va apela biblioteca tipurilor de linie, din care se va completa lista din caseta Select Linetype .

-  grosimea liniei (Lineweight), se va alege din caseta respectivă.

 Vizibilitatea (On /OFF ), îngheţarea (Freeze / Thaw)  şi zăvorârea (Lock / Unlock) sunt proprietăţi ce ţin de comportamentul stratului.

Pentru mutarea obiectului dintr-un strat în altul este suficientă selectarea lui şi alegerea stratului necesar din listă.

Imprimare