5. Introducerea datelor

5. Introducerea datelor

Pentru crearea şi aranjarea obiectelor grafice este necesară introducerea datelor ce determină poziţia şi mărimea acestora. AutoCAD posedă multiple metode de indicare a poziţiei punctelor.

Metoda punctării constă în indicarea poziţiei punctelor de reper printr-un clic-stânga pe ecran. Coordonatele curente ale cursorului pot fi urmărite în bara de stare. Pentru sporirea preciziei pot fi activate modurile OSNAP  şi ORTHO

Indicarea coordonatelor permite executarea desenelor de înaltă precizie.

Coordonate carteziene absolute indică distanţa în mm faţă de origine de-a lungul axelor de coordonate X, Y, Z. La crearea obiectelor 2D (bidimensionale) pot fi indicate doar coordonatele X şi Y, coordonata Z fiind implicit egală cu 0.

Pot fi introduse numere întregi, reale sau fracţionare, care se vor despărţi prin virgule.

În numerele reale partea întreagă se desparte de cea zecimală prin punct, iar în numerele fracţionare se va folosi o liniuţă între numărul întreg şi fracţie.

De exemplu:

                6,7                  reprezintă coordonatele      X=6          Y=7;

                6.5,7.2            reprezintă coordonatele      X=6,5       Y=7,2;

                6-1/2,7-1/4     reprezintă coordonatele      X=6½       Y=7¼ .

 Coordonate polare absolute indică distanţa în mm de la punct până la origine şi unghiul de la orizontală până la dreapta ce uneşte punctul cu originea, măsurat împotriva acelor de ceasornic.

De exemplu:

Coordonatele relative indică poziţia punctelor faţă de ultimele coordonate specificate. Introducerea coordonatelor relative este precedată de simbolul "@” . 

De exemplu :

Specify other corner point or [Dimensions ]:@185,55    (Enter)


Introducerea directă a distanţei este similară utilizării coordonatelor relative cu excepţia că nu se introduce unghiul. Cu cursorul se indică direcţia dorită, se tastează distanţa, apoi Enter .

De exemplu:

Se plasează cursorul în direcţia dorită,

Specify next point or [Undo]:      21.5    (Enter)

Introducerea directă a unghiului prevede indicarea unghiului precedat de semnul respectiv (<), lungimea fiind stabilită în mod interactiv cu ajutorul mouse-ului sau prin tastatură.

De exemplu:

Specify next point or [Undo]:   <15     (Enter)

Se deplasează cursorul la distanţa dorită.

Imprimare