Multiline Text

  Multiline Text (T) Înscrierea unui bloc de text compus din mai multe rânduri

    Butonul Stack permite crearea indicilor şi a fracţiilor
 Imprimare