6. Fixarea pe obiecte

6. Fixarea pe obiecte

Modul de lucru OSNAP (object snap) permite desenarea cu precizie prin indicarea exactă a punctelor specifice ale entităţilor existente pe ecran sau a celor care se află într-o relaţie spaţială cu entitatea. Modul OSNAP poate funcţiona în 2 feluri:

  1. implicit - prin activarea butonului din bara de stare (în acest caz se vor selecta automat punctele care au fost indicate în caseta Osnap Setting;
  2. explicit - prin alegerea modului concret:
 1TT   specifică un punct relativ la alte puncte
 2FROM  stabileşte un punct de referinţă temporar 
 3END   alege capătul unei linii, multilinii, polilinii, arc etc 
 4MID   poziţionează în mijlocul liniilor, arcelor, etc. 
 5INT   selectează punctul  real de intersecţie al entităţilor 
 6APPI   alege punctele spaţiul 3D, care în ecran sunt puncte de intersecţie 
 7EXT   localizează un punct, extinzând o linie  sau arc 
 8CEN   alege centrul unui cerc, arc, elipsă, arc de elipsă, etc. 
 9QUA   selectează punctele cu unghiul de 0, 90,180 şi 270º ale curbelor. 
 10TAN   determină punctul de tangenţă 
 11PER   alege piciorul perpendicularei coborâte din ultimul punct specificat. 
 12PAR   permite trasarea dreptelor paralele 
 13INS   selectează punctul de inserare al blocurilor, textelor, etc. 
 14NOD   poziţionează pe o entitate de tip punct 
 15NEA   alege punctul  cel mai apropiat de cursor  situat pe o entitate. 
 16NON   opreşte pentru un singur punct modul OSNAP 
 17OS   lansează caseta de dialog OSNAP Setting 

Imprimare