Polyline

  Polyline (PL) desenează obiecte compuse din segmente de drepte şi arce de cerc cu grosime stabilită (inclusiv variabilă)

1. Construite unei polilinii prin 2 puncte sau cu lungime stabilită

 • Command:  _pline  Enter
 • Specify start point: P1
 • Current  line-width is 1.0000
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: P2
 • Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: L Enter
 • Specify length of line:  15 Enter


2. Construirea poliliniilor şi arcelor de grosime stabilită

 • Command: _pline Enter
 • Specify start point: P3
 • Current  line-width is 1.0000
 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  Enter
 • Specify starting half-width <0.5000>:  Enter
 • Specify ending half-width <0.0000>: Enter
 • Specify next point or  [Arc/…]:  Enter
 • Specify endpoint of arc or…:  P4
 • Specify endpoint of arc or[…/Line/…]: Enter
 • Specify next point or […/Width]: Enter
 • Specify starting width <8.0000>: Enter
 • Specify ending width <4.0000>: Enter
 • Specify next point or […]:  P5
 • Specify next point or […]:  Enter

3. Construirea arcelor utilizând diverse opţiuni

 • Command: _ 

  pline Enter
 • Specify start point:

    P1
 • Current line-width is 1.0000

 • Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width] : 

  Enter
 • Specify endpoint of arc or

  • [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/ Radius/Second pt/Undo/Width] : 

   CE 
  Enter
 • Specify center point of arc:

    P2
 • Specify endpoint of arc or [Angle/Length]

  Enter
 • Specify length of chord: 

  30 Enter
 • Specify endpoint of arc or […/Radius/…]

  Enter
 • Specify radius of arc: 

  20 Enter
 • Specify endpoint of arc or [ Angle ] : 

  A  Enter
 • Specify included angle: 

  90 Enter
 • Specify direction of chord for arc <189>:

    P3
 • Specify endpoint of arc or […/Direction/…]

  Enter
 • Specify the tangent direction for the start point of arc:

    P4
 • Specify end point of arc:

    P5
 • Specify endpoint of arc or[…/Second pt/…]

  Enter
 • Specify second point on arc:

    P6
 • Specify end point of arc:

    P7
 • Specify endpoint of arc or[…/Line/…]: 

  L  Enter
 • Specify next point or
 • [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

    P1

Imprimare